Lidmaatschap

Tarieven

Lidmaatschap:

Contributie HCD € 50,00 p.j. (vanaf oktober € 25,00)
Donateurschap € 15,00 p.j.

Kosten van de KNHS:

Basisafdracht per lid € 21,75 p.j.

Voor de tarieven van de startpas(sen) verwijzen wij u naar de site van de KNHS:  KNHS TARIEVENLIJST

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en dient minstens 6 weken voor het einde van het jaar schriftelijk te worden opgezegd.

Het aanmelden van nieuwe leden of het doorgeven van wijzigingen kan op wedstrijddagen of via:
leden@lrhcd.nl