Bestuur

Lr & Pc Hippisch Centrum Dordrecht is een ruitersportvereniging die actief is in de regio Zuid-Holland.

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende bestuurders:

Voorzitter: Judith Schalekamp
Penningmeester: Els de Bruijn
Secretaris: Sander van Scherpenzeel
Wedstrijdsecretaris: Conny van Pelt
Algemeen bestuursleden:  Chantal Kraaijeveld

U kunt ons bereiken via de volgende emailadressen:

Ledenadministratie leden@lrhcd.nl
Wedstrijdsecretariaat Wedstrijden@lrhcd.nl
Penningmeester financien@lrhcd.nl